Bildegalleri

 

 

 

 

Cv

 

 

 

Tekst

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Gihle - tekst til Ursuppe-utstilling Galleri LNM 2006

 

 

Når uglene vokser i mosen,

 

er det en misforståelse på gang, en ferd i motsetninger og et markant forventningsbrudd. Overraskende veier åpner seg, når Hilde Irene Knutsen komponerer sine tredimensjonale bilder. Inntrykket av fosteret på treet virker ikke unaturlig, men vi vet at det er en umulig tankekonstuksjon.

 

 Menneskene i disse bildene vokser ikke opp som planter, men de livnærer seg på planter.  Det er nærliggende å tenke på stoffvekslingens gåtefulle prosesser, der livets negasjon, nedbrytningen er en absolutt forutsetning.

 

Når rader av overflødighetshorn toner fram i grønt, klorofyllets og livets farge, understrekes naturens ødselhet. Av det tradisjonelle overflødighetshorn velter det ut frukt og korn og alskens markens grøde. Men her skimtes kun vare menneskeportretter. Menneskene er selve grøden.

 

Når jeg ser signalene om at noe ikke stemmer i blandingen av ansikter og organiske beholdere, må jeg tenke at eksistensens former overrasker. For her finnes skjønnhet og ubehag i en og samme skjøre tilstedeværelse. Dette er ingen risikofri paradisisk idyll, men skoger fulle av kontraster og individualitet. Se opp, trø varsomt! 

 

 

 

 

 

hik © 2009